LT EN DE  
Pradžia arrow Datos ir sukaktys
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
2018 metų sukaktys

610 m. –

kai 1408 02 09 (arba 16 d.) Vytautas Didysis Kaunui suteikė Magdeburgo teises.
605 m. –
kai 1413 04 22 pirmą kartą paminėta Kauno parapinė Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčia.
555 m. –

kai 1463 m. Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Kazimieras Jogailaitis išplėtė miesto teises (seniausia išlikusi privilegija).

545 m. –

kai 1473 m. paminėta pirmoji parapinė Kauno mokykla.

525 m. –

kai 1493 m. pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėta Šv. Mikalojaus koplyčia.

460 m.

kai 1558 m. įkurti Evangelikų liuteronų maldos namai (kirchė).
255 m. –

kai 1763 m. Aukštajai Panemunei suteiktos miesto teisės ir joje pastatyta pirmoji mūrinė Šv. Apaštalų Simono ir Judo bažnyčia.

210 m. –
kai 1808 m. įsteigta miesto policijos ugniagesių komanda.
190 m. –
kai 1828 m. pastatyta Kauno arklių pašto stotis Rotušės aikštėje.
175 m. –

kai 1843 m. įsteigta Kauno gubernija.

170 m. –

kai 1848 m. Maušos Tipografo (Zymelovičiaus) spaustuvėje išspausdinta pirmoji lietuviška knyga Kaune.

165 m. –
kai 1853 m. Vilijampolėje pradėjo veikti pirmasis I. B. Volfo garinis alaus bravoras, davęs pradžią Lietuvos alaus pramonei.
160 m. –

kai 1858 m. išleistas įsakas žydams suteikiantis teisę gyventi ir statyti namus visose Kauno miesto dalyse.

155 m. –
kai 1863 m. Kaune pradėjo veikti telegrafo stotis su 10 telegrafo aparatų.
kai 1863 m. pastatyta geležinkelio stotis.
kai 1863 12 28 Kaune caro valdžios nuteistas ir pakartas vienas iš Lenkijos ir Lietuvos sukilimo vadų kun. Antanas Mackevičius.
135 m. –
kai 1883 11 26 įsteigtas Kauno apygardos teismas.
120 m. –
kai 1898 m. Šančių priemiestyje pastatyta Evangelikų baptistų bažnyčia.
kai 1898 11 21 Kauno miesto muziejus visuomenei atvėrė duris.
kai 1898 m. Kaune vyko II-asis žydų darbininkų sąjungos (Bundo) suvažiavimas.
kai 1898 m. gruodžio mėn. pastatyti Liaudies namai.
110 m. –
kai 1908 11 30 atidaryta Kauno Raudonojo Kryžiaus ligoninė.

105 m. –

kai 1913 m. Aukštojoje Panemunėje carinė kariuomenė įkūrė aerodromą.
kai 1913 m. pastatyti „Saulės“ gimnazijos rūmai.

100 m. –
kai 1918 04 04 Kaune išleistos ostmarkės.
95 m. –
kai 1923 04 22 įsteigta Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga.
kai 1923 07 18 „Saulės“ namuose įkurta pirmoji Lietuvoje Mergaičių progimnazija.
kai 1923 09 22 atidarytas brolių Salamonų tabako ir papirosų fabrikas.
kai 1923 11 23 Karo muziejaus sodelyje atidengtas dr. Jono Basanavičiaus biustas.
kai 1923 m. kanauninkas, rašytojas, visuomenės veikėjas J. Tumas-Vaižgantas prie Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto įsteigė Rašliavos muziejų.
kai 1923 m. Kaune įsteigta maisto perdirbimo įmonė „Maistas“.
kai 1923 m. Aukštojoje Fredoje įkurtas Botanikos sodas.
kai 1923 m. Kaune atidarytas Norvegijos konsulatas.

90 m. –

kai 1928 02 16 iškilmingai atidaryti rūmai, kuriuose telkėsi 1922 m. įsteigta Lietuvių studentų tautininkų korporacija „Neo-Lithuania“.
kai 1928 02 27 veiklą pradėjo Kauno aklųjų institutas.
kai 1928 03 23 įsteigta AB „Pažanga“ (Laisvės al. 29).
kai 1928 05 14 Karo muziejaus sodelyje atidengtas paminklas „Laisvė“ (skulpt. J. Zikaras, archit. V. Dubeneckis).
kai 1928 07 20 įkurta AB „Spindulio“ spaustuvė.
kai 1928 12 04 atidarytas didžiausias Kaune 800 vietų kino teatras „Metropolitain“.
kai 1928 12 22 pastatytas Panemunės tiltas per Nemuną.
kai 1928 m. greta VII forto mediniame pastate pradėjo veikti Šv. Luko ligoninė.
kai 1928 m. Vilijampolėje prasidėjo trikotažo įmonės „Silva“ veikla.
kai 1928 m. pastatyta mažoji Kristaus Prisikėlimo bažnyčia.
85 m. –
kai 1933 01 12 pradėjo veikti Petrašiūnų popieriaus fabrikas.
kai 1933 07 19 Kauno aerodrome 60 000 žmonių sutiko lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno palaikus.
kai 1933 m. atidaryti Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto rūmai.
kai 1933 m. Vilijampolėje įkurtas guminių dirbinių fabrikas AB „Inkaras“.
kai 1933 m. pastatyti Kauno apskrities savivaldybės rūmai.
kai 1933 m. pradėtas statyti Veterinarijos akademijos pastatų kompleksas.
80 m. –
kai 1938 07 01 įvyko oficialus Kauno zoologijos sodo atidarymas.
kai 1938 03 29 įsteigta Lenkijos atstovybė.
kai 1938 m. Krašto apsaugos ministerijos Ginklavimo valdybos užsakymu pastatyta Tyrimų laboratorija.
kai 1938 m. pastatyta Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Žemuosiuose Šančiuose.
kai 1938 m. pradėti statyti Taupomųjų kasų rūmai.
kai 1938 m. Vilijampolėje įsteigtas „Š. Zalberio koklių ir keramikos fabrikas“.
75 m. –
kai 1943 03 16–17 keršydami lietuvių tautai už SS legiono steigimo boikotą vokiečiai suėmė ir išvežė į Štuthofo koncentracijos stovyklą Lenkijoje 48 žymesnius visuomenės ir kultūros veikėjus, jų tarpe 17 kauniečių.
kai 1943 11 25 politinės partijos ir rezistencijos grupės Kaune sukūrė aukščiausią pogrindinį politinį organą – Vyriausiąjį Lietuvos išlaisvinimo komitetą (VLIK' ą).
70 m. –
kai 1948 01 01 prie Kauno prijungta Petrašiūnų gyvenvietė.
kai 1948 11 16 įsteigta V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuvė.
kai 1948 m. įsteigtas Petro Cvirkos memorialinis muziejus. 1991 m. uždarytas.
65 m. –
kai 1953 m. baigta daugiabučių namų statyba Karaliaus Mindaugo prospekte (iki 1988 m. – Pergalės kr.).
kai 1953 m. įkurta Kauno radijo gamykla (iš pradžių vadinta „Kauno radijo fabriku“).
kai 1953 m. įsteigtas Kauno maisto pramonės technikumas.
kai 1953 m. atidaryta Stomatologinė poliklinika.
60 m. –
kai 1958 m. Kauno tvirtovės IX forte įkurtas respublikinės reikšmės muziejus – holokausto atminimo simbolis.
55 m. –
kai 1963 08 02 įkurta Kauno šiluminių tinklų įmonė.
45 m. –
kai 1973 m. atidarytas restoranas „Pasimatymas“.
kai 1973 m. įsikūrė Kauno menininkų namai.
40 m. –
kai 1978 m. pastatyti Kauno paveikslų galerijos rūmai ir atidaryta ekspozicija.
kai 1978 m. pastatyti ritualinių paslaugų rūmai.
kai 1978 m. pradėtos Eigulių gyvenamojo rajono statybos.
35 m. –
kai 1983 03 01 įkurtas LTSR Liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos instrumentų skyrius.
kai 1983 m. atidarytas sportinės aviacijos muziejus.
kai 1983 m. pastatytas Varnių tiltas per Nerį.
30 m. kai 1988 06 10 Architektų namuose (Vilniaus g. 22) išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Kauno zonos iniciatyvinė grupė.
kai 1988 07 01 atidarytas civilinės aviacijos oro uostas Karmėlavoje.
kai 1988 m. pastatytas Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas į Nemuno salą.
kai 1988 m. imtasi Valstybinio istorijos muziejaus sodelio ir jo paminklų atkūrimo iniciatyvos.
25 m. – kai 1993 06 04 atidarytas Rezistencijos ir tremties muziejus.
kai 1993 07 17 Ąžuolyno prieigose atidengtas paminklas Lietuvos lakūnams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui, įamžinant jų skrydį per Atlantą ir paminint jų žūties 60-ąsias metines.
kai 1993 08 31 iš Kauno išvestas paskutinis Rusijos kariuomenės dalinys.
kai 1993 09 06 Nemuno ir Neries santakoje, Jo Šventenybė popiežius Jonas Paulius II aukojo šv. Mišias.
kai 1993 10 29 įkurta UAB „Pirmas žingsnis“, gaminanti ortopedijos ir ergoterapijos gaminius.
kai 1993 m. Kauno vakariniame aplinkkelyje atidarytas Lampėdžių (Česlovo Radzinausko) tiltas (pirmoji dalis) per Nemuną.
20 m. – kai 1998 06 13–15 iš JAV į Lietuvą pervežti Lietuvos diplomato Stasio Lozoraičio (1924–1994), vadinamo Vilties prezidentu, Kauno miesto garbės piliečio palaikai ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse.
kai 1998 m. pradėta statyti Šventosios Dvasios (Šilainių) parapijos bažnyčia.
15 m. – kai 2003 11 21 atidarytas prekybos ir paslaugų centras „Molas“.
kai 2003 12 12 atidarytas prekybos centras „Hyper Maxima“.
kai 2003 m. pradėtas statyti gyvenamasis kompleksas – Fredos miestelis.
10 m. – kai 2008 m. liepos mėn. senojoje Nemuno prieplaukoje buvo įkurtas tūkstančio vietų amfiteatras su kilnojama scena.
kai 2008 09 26 Nemuno saloje iškilmingos ceremonijos metu buvo įkasta kapsulė, kuri simbolizavo Kauno sporto ir pramogų rūmų („Žalgirio“ arenos) statybų pradžią.
kai 2008 11 12 Vyriausybės nutarimu patvirtinta Kauno integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ plėtros programa.
kai 2008 m. Dainavos mikrorajone pastatyta Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčia.

Sukaktys atrinktos tik iš elektroniniame žinyne „Kaunas: datos ir faktai“ pateikiamų datų.