LT EN DE  
Pradžia
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pratarmė

 

Kauno apskrities viešosios bibliotekos (toliau – KAVB) Kaunistikos grupė 2007 m. pradėjo kurti elektroninį žinyną (toliau EŽ) „Kaunas: datos ir faktai“. Jo tikslas – sukurti visiems prieinamą elektroninį žinyną, patraukliai pateikiantį susistemintą tekstinę ir vaizdinę informaciją apie Kauną nuo ištakų iki šių dienų. EŽ kuriamas bendradarbiaujant su istorijos mokslo tyrimų institucijomis bei specialistais, muziejais, archyvais, kolekcijų savininkais.

EŽ skirtas pirmiausia tiems, kurie dėl įvairių priežasčių negali tiesiogiai pasinaudoti bibliotekų, muziejų, gidų paslaugomis. Jo vartotojai – moksleiviai, įvairių socialinių grupių ir veiklos sričių atstovai, atvykę į Kauną mokytis ir dirbti užsieniečiai, Lietuvos emigrantai ir pan.

Kartais neaišku, kuri data teisinga. Įvairiuose šaltiniuose jos nurodomos skirtingai. EŽ rengėjai, turėdami unikalią 600 tūkst. bibliografinių įrašų Kaunistikos kartoteką, atrenka šaltinius, pagal galimybes nurodo pirminius ar mokslinius literatūros šaltinius, elektroninius adresus, kurie paskatintų vartotoją tolimesnėms studijoms. Parenkama informatyvi fakto iliustracija ne tik iš KAVB fondų, bet ir kitų institucijų – Vytauto Didžiojo karo muziejaus (VDKM), Kauno miesto muziejaus, Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus fondų, asmeninių kolekcijų ir archyvų. EŽ rengėjus konsultuoja istorikai Rasa Varsackytė, Liudas Glemža, Mindaugas Bertašius ir kt.

EŽ nuolat pildomas nauja tekstine ir vaizdine informacija, šaltiniais, taisomi netikslumai.

  • žvaigždute (*) pažymimos datos, kurios įvairiuose šaltiniuose nurodomos skirtingai.
  • EŽ pateikiamos nuorodos į kitų istorinių laikotarpių datas.
  • Paieška atliekama pagal reikšminius žodžius (vienaskaitos vardininką), datas (metus, amžius), bet kokį žodį (arba fragmentą).

Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (IVPK) kasmet organizuojamo konkurso „Naujasis knygnešys 2007“, skirto informacinės visuomenės plėtros iniciatyvoms paskatinti ir įvertinti, už informacinių technologijų naudojimą švietime ir suaugusiųjų mokyme nugalėtoju tapo – elektroninis žinynas „Kaunas: datos ir faktai“.

 

Be raštiško KAVB, kitų atminties institucijų ir asmeninių kolekcijų savininkų leidimo draudžiama kopijuoti, platinti, publikuoti spaudiniuose ir internete, keisti, kurti išvestinius produktus. Pasinaudojus EŽ publikuojamais dokumentais, būtina nurodyti jų šaltinį.

 

Tituliniame puslapyje – Kauno senamiesčio vaizdas nuo Linksmadvario. Dail. Napoleonas Orda. 1875 m. [Napoleonas Orda: senosios Lietuvos architektūros peizažai / Vytautas Levandauskas, Renata Vaičekonytė-Kepežinskienė. – Vilnius, 2006. – P. 78.]. Originalas saugomas Krokuvos nacionaliniame muziejuje.