LT EN DE  
Pradžia arrow Laikotarpiai arrow Pirmoji sovietinė okupacija (1940–1941 m.)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Pirmoji sovietinė okupacija (1940–1941 m.)


1940 06 15 nuo 2 iki 13 val. prezidentūroje vyko paskutinis Nepriklausomos Lietuvos vyriausybės posėdis, kurio metu priimtas SSRS ultimatumas.  
1940 06 19 komunistai perėmė Vidaus reikalų ministerijos ir jos struktūrų valdymą.  
1940 06 29 P. Vileišio aikštėje, prie vyriausybės rūmų ir prie SSRS ambasados įvyko daugiatūkstantinis mitingas ir demonstracija.  
1940 07 01–13 buvo paleistas LR Seimas, o SSRS pasiuntinybėje sukurtas žaibiškas rinkimų į naująjį Seimą scenarijus, patvirtintas Maskvoje.  
1940 07 14–15 įvyko rinkimai į Liaudies seimą – Lietuvos nepriklausomybės atsisakymo spektaklis. 
1940 07 21 Valstybės teatre atidaryta pirmoji Liaudies Seimo sesija. 
1940 07 30–08 01 Kaune prasideda pramonės ir kitų ūkio šakų nacionalizacija.  
1940 08 14–15 Sporto halėje įvyko mokytojų suvažiavimas – Lietuvos mokytojai supažindinti su švietimo sovietizacijos gairėmis.  
1940 08 20 įsteigtas Liaudies kovų muziejus. 
1940 10 17 prasidėjo sceninio gyvenimo decentralizacija – įkurtas Kauno vaikų teatras, 1940 11 27 – Kauno operetės teatras.  
1940 11 20 Kaunas praranda savivaldą – Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1940 11 12 įsaku likviduojama jau sovietizuota Kauno savivaldybė.  
1940 11 24 atidarytas naujais pagrindais organizuotas Liaudies universitetas.  
1940 m. įkurta Kauno taikomosios dailės mokykla (reorganizavus Meno mokyklą). 
1940 m. gruodžio–1941 m. sausio mėn. pasirodo pirmieji ryškesni antisovietinio pasipriešinimo ženklai 
1941 01 13 iš nacionalizuoto fabriko „Tilka” įkuriamas Kauno konditerijos fabrikas „Gegužės 1-oji“, tais pačiais metais pervadinta „Ramune“.  
1941 03 26 įkurta „Kelių įmonė“, 
1941 06 14–18 vyko pirmieji masiniai trėmimai.